Евангелие и поука на ден
 

 

Евангелие и поука за 17/10/2018

Почеток
 
 

Евангелие на денот: Свето евангелие според светиот апостол Лука 8:22-25

22. Еден ден влезе Он во кораб со учениците Свои и им рече: „Да минеме на другата страна од езерето!” И појдоа.
23. Кога, пак, пловеа, Он заспа. А над езерото се појави силен ветар, па ги плискаше водата и тие беа во опасност.
24. Пристапија и Го разбудија, говорејќи: „Наставниче, Наставниче, загинуваме!” А Он, штом се разбуди, им забрани на ветрот и на брановите; и тие се смирија и настана тишина.
25. И им рече: „Каде е верата ваша?” А тие се уплашија и се чудеа, велејќи си еден на друг: „Кој е Овој што и на ветровите и на водата им заповеда и Го слушаат?”

Апостол на денот: Послание на светиот апостол Павле до Колосјаните 1:18-23

18. И Он е глава на телото, односно на Црквата; Он е почеток, првороден меѓу мртвите, за да има првенство во сe.
19. Бидејќи во Него благоволи Отецот да има секаква полнота,
20. и преку Него да измири сe со Себе, било земно, било небесно, творејќи мир со крвта на Неговиот крст.
21. И вас, кои некогаш бевте отстранети од Бога, и Негови непријатели поради помислите кон лоши дела,
22. сега ве примири во телото на Неговата плот, преку Неговата смрт, за да ве претстави пред Себе свети, непорочни и без вина,
23. само ако останете во верата тврди и непоколебливи, и бидете неотклонливи во надежта на Евангелието, што го чувте, кое е проповедано на секое поднебесно создание, и Кому што јас, Павле, му станав слуга.

Поука на денот: Свети Нил Синајски

Сета борба што се води меѓу нас и нечистите духови се случува единствено заради духовната молитва. Таа им пречи многу и не можат да ја поднесат, а нам ни е спасоносна и благопријатна.