Пролог: Свети Агапит папа Римски
 

 

Житие: Свети Агапит папа Римски

Календар, житија, пости
Почеток
 
Испратен од готскиот крал Теодот кај царот Јустинијан во Цариград за да го одврати од поход против Готите. Патем тој исцели еден нем и слеп. Во Цариград помогна во утврдувањето на Православието и се упокои во 536 година.