Пролог: Свети Канис или Кенет
 

 

Житие: Свети Канис или Кенет

Календар, житија, пости
Почеток
 
Свети Канис бил еден од дванаесетте апостоли во Ирска. Бил ученик на свети Моби од Гласневин, на свети Сијаран и свети Комгал. Бегајќи од чумата, отишол во Велс да учи под раководство на свети Кадок, а во 545 година бил ракоположен за свештеник. Заедно со својот пријател свети Колумба од Јона патувал низ Шкотска, покрстувајќи ги Пиктите. Кога се вратил во Ирска, изградил црква и манастир во Килкени, една од последните области во Ирска што била христијанизирана. При крајот на својот живот напишал толкувања на сите четири евангелија. Се упокоил во 600 година.