Свето евангелие според светиот апостол Јован
 

 

Свето евангелие според светиот апостол Јован

Календар, житија, пости
Почеток
 

7:37-52;8:1-12

37. А во последниот голем ден од празникот застана Исус и извика со висок глас, велејќи: „Кој е жеден, нека дојде при Мене да пие!
38. Кој верува во Мене, од неговата утроба, како што е речено во Писмото, ќе потечат реки од жива вода.”
39. А ова го рече за Духот, Кого што ќе Го примат оние, кои веруваат во Него; оти Светиот Дух уште не им беше даден, бидејќи Исус уште не беше прославен.
40. А мнозина од народот, кога ги чуја овие зборови, рекоа: „Навистина, Овој е пророк!”
41. Други велеа: „Овој е Христос.” А некои рекоа: „Зар од Галилеја ќе дојде Христос?
42. Не е ли речено во Писмото: дека Христос ќе дојде од семето Давидово и од грачето Витлеем, од каде што беше Давид?”
43. И така настана во народот распавија за Него.
44. А некои од нив сакаа да Го фатат, но никој не стави рака врз Него.
45. Дојдоа, пак, слугите кај првосвештениците и фарисеите и овие им рекоа: „Зошто не Го доведовте?”
46. А слугите одговорија: „Никогаш човек не говорел така како Овој Човек.”
47. Тогаш им одговорија фарисеите: „Да не се прелагавте и вие?
48. Поверувал ли некој од началниците и фарисеите во Него?
49. Но овој народ, што не го знае Законот, е проклет.”
50. Никодим, пак, кој беше отишол при Него ноќе, а беше еден од нив, им рече:
51. Осудува ли нашиот Закон човек, дури најнапред не го сослушаат и не узнаат што прави?
52. А тие му одговорија и рекоа: „Да не си и ти од Галилеја? Испитај и види дека пророк од Галилеја не се јавил.”
1. А Исус отиде во Елеонската Гора.
2. Утредента пак дојде во храмот и сиот народ доаѓаше при Него. А Он седна и гипоучуваше.
3. Тогаш книжниците и фарисеите доведоа при Него една жена, фатена во прељубодејство; па како ја изведоа насреде,
4. Му рекоа: „Учителе, оваа жена сега е фатена во прељубодејство.
5. А Мојсеј во Законот ни заповеда: такви со камења да ги убиваме; Ти, пак, што велиш?”
6. Тоа го рекоа за да Го искушаат и да Го обвинат. А Исус се наведна долу и почна со прст да пишува по земјата, не гледајќи ги.
7. Но кога продолжија да Го запрашуваат, Он се исправи и им рече: „Кој од вас е без грев, нека прв фрли камен на неа!”
8. И пак се наведна долу и пишуваше по земјата.
9. А тие, штом го чуја тоа, бидејќи совеста ги гризеше, се разотидоа еден по еден, почнувајќи од најстарите до последните; остана Исус Сам со жената, која стоеше насреде.
10. А кога се исправи и не виде никого освен жената, Исус ? рече: „Жено, каде се оние што те обвинуваа? Никој ли не те осуди?”
11. А таа рече: „Никој, Господи.” Тогаш Исус ? рече: „Ни Јас не те осудувам. Оди си и немој повеќе да грешиш.”
12. И пак им рече Исус, велејќи: „Јас сум Светлина на светот; кој врви по Мене, нема да оди во темнина, а ќе има светлина во животот.”