Vesti i nastani
 
 
 
 
 

Одбележан светскиот ден на лицата со хендикеп во Прилеп (03.12.2007)