Монашење на празникот на Рождеството Христово
 
 
 
 
 

Монашење на празникот на Рождеството Христово (06.01.2015 21:33)