Голем Богојавленски водосвет во манастирот „Воведение на Пресвета Богородица Елеуса“, во Велјуса
 
 
 
 
 

Голем Богојавленски водосвет во манастирот „Воведение на Пресвета Богородица Елеуса“, во Велјуса (18.01.2023 14:14)